Glas 7 in Beeld

Zie details die vanaf de kerkvloer niet waarneembaar zijn

Glas 7 – het Koningsglas

 Transept – Koningsglas

Het twintig meter hoge Koningsglas verbeeldt twee verhalen, één uit het Oude en één uit het Nieuwe Testament.

Bovendeel:
In het bovenste deel is de inwijding van de tempel weergegeven. De uitbeelding volgt de verschillende teksten in het glas. In de top Hebreeuwse letters die lijken op de onuitsprekelijke (Gods) naam JHWH. De afbeelding van God de Vader op deze plaats was in 1622 verwijderd en kon tijdens de grote restauratie van Jan Schouten niet meer hersteld worden omdat er geen tekening meer van bestond. Rechts voor het altaar beëindigt Salomo zijn gebed en luistert naar het antwoord van God, hetgeen op de omlaag slingerende linten is weergegeven (zie citaat). Van de hemel daalt het vuur neer op het offer.
Links de aanbidding door het volk Israël. Rechts op de voorgrond een koperen reinigingsvat.

Samenhang transeptglazen:
Glas 7 is het pendant van glas 23. Het Koningsglas van Philips II aan de voornamere noordzijde van het transept bevindt zich recht tegenover het Hertoginnenglas van zijn halfzuster Margaretha van Parma aan de zuidzijde. In beide bovengedeeltes van de Transeptglazen openbaart God zich in een antwoord op een offerande. De iconografische overeenkomst in de middengedeeltes is duidelijk: de Voetwassing ging immers vooraf aan het Laatste Avondmaal.

Bijbelse citaten:
“Audivi orationemtuam, et si ambulaveris coramme, sicut ambulavit pater tuus, ponam thronumregni tui in sempiternum. Quicumque oraverit in loco isto exaudivi eum.” (Ik heb uw gebed verhoord en indien gij voor Mijn aangezicht wandelt zoals uw vader gewandeld heeft, dan zal Ik uw koningstroon voor altijd bevestigen. Ieder die op die plaats zal bidden, die zal Ik verhoren.

“Laudate Dominumquoniambonus, quoniamin saeculummisericordia ejus.” (Looft den Here, want Hij is goed,want Zijn goedertierenheid is tot in den eeuwigheid).

Schenker:
Philips II, koning van Spanje en graaf van Holland, is de schenker van dit glas. Hij en zijn gade hebben een grote rol gespeeld bij de verdediging van het katholieke geloof, hetgeen weerspiegeld wordt in de thema’s van dit glas. Philips wilde zichzelf graag vereenzelvigen met de wijze koning Salomo.

Glazenier en Ontwerper:
Dirck Crabeth heeft het Koningsglas naar eigen ontwerp gemaakt.

Maten
Hoog 19.70m; breed 4.60m.

Zie details die vanaf de kerkvloer niet waarneembaar zijn