Glas 10 in Beeld

Zie details die vanaf de kerkvloer niet waarneembaar zijn

Glas 10 – Aankondiging geboorte van Jezus

Kooromgang Noordzijde 

Het oorspronkelijke glas is verloren gegaan. De huidige voorstelling dateert uit de zeventiende eeuw.
In de bovenste helft is de aankondiging uitgebeeld volgens het oude ontwerp. De aartsengel Gabriël kondigt Maria de geboorte van Jezus aan (Annunciatie). Hij wijst naar de Heilige Geest, die in de gedaante van een duif in een zonnestraal neerdaalt. Zij wordt door de Heilige Geest aangeraakt (vgl. glas 64). De spinnende kat links van Maria typeert haar als een vrouw van gebed. Onder de rechterarm van Gabriël zien we in de verte Jozef, de verloofde van Maria, die timmerman was, hout bewerken.
Het benedenveld is gevuld met de wapens van de kerkmeesters en van de andere vroedschapsleden van Gouda in 1655 en voorts met de wapens van de abt en van de stichter van het klooster, Fulcourt van Berne, heer van Teisterbant. Aan weerszijden van laatstgenoemde wapens zien we een vlinder en een libelle. Onder de cartouche beneden de wapens van Holland en Gouda.

Twee spreuken herinneren aan de vernieuwing van het Glas:
“1559 Me dabat antistes Bernardi Wellius olim” (1559 Eertijds heeft Van Wel, priester van Berne, mij geschonken) en “1655 Aediles seniores iam periise vetant” (1655 Nu doen kerkmeesters mij voor verval door ouderdom bewaren).

Schenker:
Theodorus Spiering van Wen, abt van het klooster te Berne bij Heusden.

Tekenaar:
Daniël Tomberg, Gouda.

Glazenier:
Albert Merinck, 1655.

Zie details die vanaf de kerkvloer niet waarneembaar zijn